Informasjon om fiske

Informasjon om fiske – lokalitetar

fiskar_i_gaular.jpg (15263 bytes)Gaular kommune

Bygstad og Sande
Sone 1. Bygstad

Eit trettitals fiskevatn i fint og variert turterreng. Selsvatnet som ligg nordvest for Kvamshesten er rekna for å ever fisketomt. Nokre ligg sentralt langs E39.

Elva Gaula er lakseførande og fiskekort gjeld ikkje her (skravert på kartet).

Sone 2. Sande

Sona omfattar Gaularvassdraget frå utløpet av Hestadfjorden (i sone 3) til grensa mot Bygstad (sone 1). Ellers også vassdraget mot Høyanger grense, som langs E39 mot Vadheim. Mange fine stryk og kulpar godt eigna for stangfiske. Fiskekortet gjeld ikkje for oter i sona.

Elva Gaula nedanfor Fossfossen er lakseførande og fiskekortet gjeld ikkje denne strekninga etter 1. Juli (skravert på kartet).

Viksdalsvatnet
Sone 3. Hestadgrend
Gode fiskemoglegheiter med lett tilkomst langs veg rundt heile Hestadfjorden. Fiskekortet gjeld også for oterfiske i heile sona.

Båtutleige: Per Lien.

Sone 4. Viksdalen
Sona omfattar eit stort område med variert terreng og spreidd busetnad i to flotte dalføre. Vi har gode fiskevatn og elvestrekningar som stort sett er lett tilgjengeleg langs riksveg.
Både langs Viksdalsvatnet og Lauvavatnet mot Haukedalen, og opp mot Gaularfjellet. Dei som sel fiskekort i Viksdalen har oversikt kvar ein kan leige båt. Høve til å fiske med oter, ved å løyse tilleggsavgift for dette.

Haukedalen

Sone 5. Haukedalsvatnet
Haukedalsvatnet er kjent som eit av dei beste reine aurevatna i landet.
Auren her er av svært god kvalitet. Dei som sel fiskekort i Haukedalen,
har oversikt over dei som leiger ut båt.

Prisar for fiskelisensar i Gaular Priser er i norske kroner.

Soner:

Dag

Uke

Sesong

Bygstad, sone 1

30,00

100,00

250,00

Sande, sone 2

25,00

75,00

200,00

Hestadgrend, sone 3

30,00

100,00

250,00

Viksdalen, sone 4

50,00

150,00

300,00

Haukedalen, sone 5

50,00

150,00

300,00

Alle soner i “Gaularvassdraget”

100,00

300,00

700,00

Oter, sone 3

30,00

100,00

250,00

Oter, sone 4

80,00

200,00

400,00

Oter, sone 5

80,00

200,00

400,00

Førde kommune fiskekonkurranse.jpg (17218 bytes)

Holsavatnet
Holsavatnet ligg langs Rv 13.
Det er tilkomst frå veg nesten rundt heile vatnet. Grunneigar må kontaktes dersom ein skal gå på dyrka mark for å kome ned til vatnet.

Haukedalsvatnet
Haukedalsvatnet er kjent som eit av dei beste reine aurevatna i landet. Auren her er av svært god kvalitet. Dei som sel fiskekort i Haukedalen, har oversikt over dei som leiger ut båt.

Frå Stakaldefossen til Brulandsfossen
Sona omfattar Jølstra frå Stakaldefossen og ned til Huldefossen (90 m. fall), vidare heile Movatnet, Bergevatnet og ned til Brulandsfossen. Området frå der Huldefossen renn ut i Jølstra og forbi brua tilhøyrar eit anna grunneigarlag.

Heile strekket er ein roleg del av Jølstra med dels lett tilkomst til elvebredda, og gode fisketilhøve i stryk og fine kulpar. Parkering ved Moskog Kiosk, Mo og Jølster vid. skule og Sunnfjord Museum. For fiske i Movatnet kan du leige båt ved museet.

Prisar for fiskelisensar i Førde

Priser er i norske kroner.

soner:

Dag

Uke

Sesong

Holsavatnet

30,00

100,00

Haukedalen

50,00

150,00

300,00

soner:

2 Dager

Uke

Sesong

Stakaldefossen-Brulandsfossen

50,00

100,00

200,00

Jølster kommune

Jølstra
Sone 1
Gjeld elva Jølstra frå Førde grense til Vassenden. Tillaten fiskereiskap er makk, sluk og fluge. Oterfiske er ikkje tillate.

Jølstravatnet
Sone 2
Sørsida av Jølstravatnet med fjellvatna frå Vassenden til Sægrov. Fiskereiskap: Makk, sluk og fluge. Oterfiske er tillate frå 10. juni til 10. august.

Sone 3
Nordsida av Jølstravatnet frå Vassenden til Kjøsnes og resten av Kjøsnesfjorden, samt vatna i Årdalsdalen. Fiskereiskap som sone 3.

Stardalen
Sone 4
Gjeld Stardalselva til Gloppen grense, samt ein del andre elvar og vatn i sona. Fiskereiskap: Makk, sluk og fluge.
Fisketid: Stardalselva 21. Mai – 15. september.
I sideelvane og alle vatna kan det fiskast heile året.

Priser for fiskelisensar i Jølster

Priser er i norske kroner.

Soner:

Dag

Uke

Sesong

Stardalen, sone 4

50,00

150,00

250,00

Jølstravatnet lake, sone 3

50,00

150,00

250,00

Jølstravatnet lake, sone 2

50,00

150,00

250,00

Jølstra river, sone 1

50,00

150,00

250,00

2 eller flere soner med stang

100,00

200,00

400,00

Oter

75,00

200,00

350,00

2 eller flere soner med oter

150,00

300,00

400,00

Lisens for alle soner,stang/oter

550,00